fbpx

Selvitä henkilöstön hyvinvoinnin tila ja siihen vaikuttavat tekijät firstbeat-hyvinvointianalyysillä ja paranna työhyvinvointia yksilöllisen seurannan avulla!

Firstbeat-mittaus

Selvitä, kuinka kehosi reagoi arjen tilanteissa!

Mittaus perustuu sykevälivaihteluun, jonka avulla saat yksilöllistä tietoa palautumisen ja stressin tasapainosta, kuormitustekijöistä arjessasi sekä liikunnan vaikutuksesta.

Mittauksen avulla saat tietoa stressin ja palautumisen tasapainosta, unenmäärästä ja laadusta sekä kuntotasostasi.

Mittaus kestää 3vrk ja on helppo suorittaa. Mittauksen jälkeen saat graafisen raportin joka auttaa sinua löytämään arkesi kuormitustekijät sekä hetket, joiden avulla palaudut paremmin!

Luento työntekijöiden hyvinvoinnin tilasta

Mittausten jälkeen yrityksen on mahdollista hankkia luento, jossa mittaustuloksia käydään tarkemmin läpi. Luennon avulla saat kokonaiskuvan yrityksesi työntekijöiden hyvinvoinnin tilasta!


Yksilöllinen seuranta

Jotta mittaukset eivät jäisi vain tuloksiksi, tämä kokonaisuus sisältää myös jokaiselle mittauksen suorittaneelle henkilökohtaisen hyvinvointipolun, jossa paneudutaan tarkemmin yksilön mittaustuloksiin ja lähdetään niiden pohjalta parantamaan yksilöllisesti kunkin työntekijän hyvinvointia!

Ota yhteyttä

Heli Korhonen

Yksilöllinen seuranta

heli.korhonen@voinhyvin.com

+358 44 324 7874

Anna Janhunen

Firstbeat-mittaukset

anna@annablomberg.fi

+358 40 161 3656